Tumoración quística retroperitoneal gigante: exéresis laparoscópica
Castro Iglesias, A.M.; Rodríguez Iglesias, B.; Léon Ramírez, D.H.; Rey Rey, J.; López García, S.; Freire Calvo, J.; Carballo Quintá, M.; Ojea Calvo, A.
Servicio de Uroloxía. Hospital Xeral-Cíes. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
LXXVII Congreso nacional de Urología, Vigo, 2012
Visto 424287 veces.

Castro Iglesias, A.M.; Rodríguez Iglesias, B.; Léon Ramírez, D.H.; Rey Rey, J.; López García, S.; Freire Calvo, J.; Carballo Quintá, M.; Ojea Calvo, A.

Copie y pegue este código en su blog o página web:

<video autoplay controls='controls' width='720' height='408'><source src='https://df72skwsnf5vs.cloudfront.net/VIDEOTECA/2012/mp4/V-53.m4v' type='video/mp4'><source src='https://df72skwsnf5vs.cloudfront.net/VIDEOTECA/2012/webm/V-53.webm' type='video/webm'></video>